Wat is de zin van het leven?

Uitleg eindstrijd

Als je je laat meesleuren door de waan van de dag, dan vermaak je je jezelf wellicht, maar ook niet meer dan dat. Sterker nog, de kans is groot dat je je ongewild laat hersenspoelen  door de geldwolven en hun marketingstrategieën van big Tech en de media alwaar maar één mening gehoord mag worden en die lijdt naar destructie.  Maar de echte zin van het leven ontgaat je daardoor. En je bent (onbewust) zeer beïnvloedbaar.

Het begrijpen van de zin van het leven is makkelijker voor mensen die zich niet ‘dobberend laten drijven op de stroom’, maar die zelf bepalen wat ze willen en wat ze willen nastreven. Die zelf hun levenskoers uitzetten. Die de kansen benutten die het leven hun aanreikt. Deze mensen zullen uiteindelijk de waarheid ontdekken, omdat zij positieve signalen uitzenden.  Noem ons, deze mensen, de ‘actieve zingevers’.

Are we living in a surreal time?

Dat komt omdat de meeste mensen na de wederopbouw m.b.t. de Tweede Wereldoorlog tot op het bot verwend zijn. Tel daarbij op dat velen ook nog uit gebroken gezinnen komen. Deze mensen zijn niet meer in staat een eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zij zullen altijd de weg van de minste weerstand kiezen en zichzelf onbewust laten meeslepen door de waan van de dag…. hoe hoog opgeleid ook. En daarmee maken ze zichzelf afhankelijk van beursgenoteerde bedrijven, media, overheid of semi overheid al was het maar omdat het daar makkelijker is om in hun comfort zone te blijven of beter gezegd schijnwerkelijkheid.

Kun je ook voor die meer actieve levensweg kiezen?

Ja. Maar vergeet niet dat de groep van beïnvloedbare, dobberende mensen spiritueel arm en zwak zijn geworden. Dat deze mensen alle zin van het leven hebben omgeruild voor wraak en zelfhaat. Zij zullen hun hakken in het zand steken, omdat ze ‘actieve, bouwende zingevers’ minachten. Daarom gaat het ook een hele strijd worden, mede omdat zij  op dit moment democratische gezien alle troeven in handen hebben.

Hoe gaat het aflopen?

Wij als actieve zingevers gaan dit probleem niet oplossen met een burgeroorlog. En we gaan ook niets oplossen door in gesprek te gaan met ze, omdat elk gesprek met mensen die zich zelf haten het probleem alleen maar groter maakt. We kunnen de wereld alleen maar redden door met zoveel mogelijk gelijkgestemden de kracht van de waarheid te laten voelen en ons te keren tegen de satanische regeringen die ondertussen allemaal onder controle staan van een kleine groep van rijkste mensen ter wereld. Omkopen, chantage en andere vieze smerige politieke spelletjes worden uit de kast gehaald om ons het volk onder controle te krijgen. Langzamerhand zullen ook de zelfhaters dan gaan beseffen dat er maar een weg naar God is; de waarheid onder  ogen zien en daar naar te handelen. Wij moeten er voor zorgen dat deze zich zelf afhankelijke gemaakte mensen zich niet meer gaan gedragen als hazen die in de koplampen van een aanstormende auto blijven kijken. Als een ieder die dit  leest op zíjn manier actie onderneemt zullen we de wereld kunnen redden. En krijgen meer mensen echt door wat de zin van het leven is.

Eindstrijd - brede en smalle weg