Eindstrijd - brede en smalle weg

Leven we in een surrealistische tijd?

In elk geval is het moeilijk te ontkennen dat bij velen de vraag opkomt; Wat is waar? en wat is nu eigenlijk de echte realiteit? Het lijkt erop dat we in een Bijbelse eindstrijd zijn beland. Een strijd tussen de krachten van licht en donker (Mattheüs 24, Lucas 21, openbaringen 20), tussen goed en kwaad, tussen wat waar is en wat niet waar. Ik heb vaak uit verschillende tradities over de eindstrijd gelezen, maar nooit had ik gedacht daar zelf in terecht te komen. De spanning en tweedeling in de samenleving is tastbaar geworden. Wat kan nog als waarheid gevoeld en beleefd worden?

Ik hoop oprecht dat we gaan aanvoelen dat er veel mis is in de wereld. Niet alleen nu, maar al heel lang en op vele terreinen van onze samenleving! Dit omdat een kleine groep machtige mensen bijna alles op onze prachtige planeet kunnen bepalen en alleen maar rijker en machtiger worden. En omdat het steeds moeilijker wordt om de “waarheid” te horen te midden van alle stoorzenders die slechts de boodschap verkondigen waarvan de machtshebbers vinden dat we die moeten horen (Johannes 18;36).

We zullen moeten kiezen tussen de Bijbelse smalle (Lukas 13;24) of de brede weg (Mattheus 7; 13- 14, 24;37- 39). Laten we ons verdiepen in de waarheid en de waarheid zal ons vrijmaken (Johannes 8;32). Voel dat verlangen naar een eerlijker en transparantere wereld. De kwade krachten om ons heen zijn nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest als nu! Hoeveel bewijzen hebben we nog nodig om bewust te worden van de benauwde situatie waarin we zijn terechtgekomen?

Thans zijn de meeste mensen niet alleen vervreemd van God, maar ze krijgen ook o.a. door de media en het slechte voorbeeld gedrag van veel religies en geradicaliseerde godsdienst fanaten een steeds grotere aversie tegen God (Efeziërs 4;18, Mattheus 7;15 en 20, Romeinen 10;2.) Dit wordt verder versterkt door zo goed als alle wereldse overheden die met de meest bizarre en perverse besluitvorming komen. Prik daar doorheen. Want deze mensen hebben reeds hun ziel verkocht aan Satan! 

Wees daarom alert op de technocratische tirannie en de voorgeschreven (schijn)werkelijkheid door de internationale overheden en semi overheden met behulp van de Media, Big Pharma, Big Tech en andere beurs genoteerde bedrijven. Bij deze doorgeslagen psychopaten/ managers/ bestuurders is alle geweten weg en is men bezig de ene na de andere perverse maatregel in te voeren, om zo zich zelf en hun schijnwerkelijkheid in stand te houden. De ultieme vorm van macht is de ander doden. Dat kan lichamelijk, en het kan geestelijk (Colossenzen 2;8). Dit beleid van destructie zal tot een catastrofe leiden.

Wat staat ons te doen?

Uitleg eindstrijd

We zijn op aarde om zoveel mogelijk liefdevolle positieve ervaringen op te doen; steeds nieuwe inzichten te krijgen en zodoende een bepaalde levenswijsheid opbouwen. Je verdient daar als ware even simpel gezegd een blauwdruk (sleutel) mee welke je meeneemt de eeuwigheid in (God). Ook in de wetenschap (bijvoorbeeld de kwantum fysica) weet men ons al precies te vertellen dat er ontelbaar veel dimensies zijn waar onze ziel heen zou kunnen gaan en die het bewijs leveren dat er meer is na de dood. Een ding is zeker en dat is of we nu wel of niet in God geloven, God gelooft wel in jou en je zal of je wil of niet met je eigen unieke blauwdruk gaan deelnemen in het oneindig mooie goddelijke waar je je eigen plek zal krijgen tot in de eeuwigheid. 

Gebruik je hart in combinatie met je verstand en maak de goede keuze tussen de smalle en de brede weg en je wordt er voor beloond (Mattheüs 24;14). Uiteindelijk komt het erop neer dat een mens de keuze heeft om zich zelf en zijn naasten te laten zien dat hij/zei oprecht bezig is de waarheid te zoeken en daar naar te handelen en te leven. Want alles wat je doet wordt gezien en beoordeelt. Dus ook als je je kop in het zand steekt…. Dat is ook een keus, namelijk een die doorwerkt in het heden en in het hiernamaals (psalm 37;4, Hebr. 11;1).

Je gaat het pas zien als je het door hebt. Klik hier om het stappenplan te bekijken.

Wat is EINDSTRIJD?

EINDSTRIJD is een beweging om mensen wakker te schudden en te laten zien wat er in de wereld gebeurd. Dit doen wij aan de hand van uitleg over de situatie door middel van artikelen en extra ondersteuning.

Neem gerust contact op met eindstrijd als je vragen hebt.

stappenplan eindstrijd